Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2004. 256.2572 z późn. zm.) oraz w przepisach szczegółowych.